menu
blogs > Liesbeth

Wat als het niet klikt tussen cliënt en begeleider?

4 APR 2016
Het klikt niet met de begeleider. De cliënt heeft geen vertrouwen in hem of haar en durft daardoor zichzelf niet open te stellen. De echte problemen worden dan niet besproken.

Dit is één van de voorbeelden die ik regelmatig hoor als cliënten een gesprek willen met mij als vertrouwenspersoon. “Ik wil zo niet verder”, zegt de cliënt dan. “Maar ik durf het niet aan te kaarten, want ik wil de begeleider niet voor het hoofd stoten.” Mijn eerste reactie is altijd: “Goed dat je het ter sprake brengt en dat je niet met je probleem rond blijft lopen. Fijn dat bij me komt want ik denk graag met je mee. Zullen we samen doornemen en bespreken wat je mogelijkheden zijn?” 

Vaak wil de cliënt zijn verhaal wel vertellen en zijn er veel emoties. Ik sta open voor alles wat er in het hoofd zit en beloof dat wat tussen ons besproken wordt tussen vier muren blijft. Ik wil echter geen valse hoop geven en ga het probleem ook niet oplossen. Liever help ik de cliënt om het zelf aan te pakken.
Het lijkt wel op het ontrafelen van een kluwen wol. Ik wil graag precies weten wat de ander denkt en voelt dus ik stel ook vragen. Zo’n eerste gesprek duurt meestal een uur. Ik vraag dan of ik op mag schrijven wat ik gehoord heb en mijn analyse door kan mailen. Soms helpt dat al, als de zaken beter op een rijtje staan. “Ik kan er nu weer zelf mee aan de slag”, hoor ik dan.

We hebben vrijwel altijd een gemeenschappelijk doel. De cliënt wil verbetering van zijn of haar situatie en dat wil ik ook. Trouwens dat zal ook de insteek van RIBW Brabant zijn. Feitelijk hebben we dus allemaal hetzelfde doel?! 

Als de relatie verstoord is, is het de kunst om op zoek te gaan naar wanneer en wat er mis ging en te kijken naar mogelijkheden, naar ‘beweging.’ 
De cliënt houdt hierbij zelf de regie, die bepaalt de uiteindelijke keuze. 
Natuurlijk wil ik het liefste dat een probleem opgelost wordt, als dat tenminste de wens van de cliënt is, want nogmaals die bepaalt de route.

Mijn taak is enkel om de cliënt te helpen de diverse mogelijkheden te zien en om stappen te zetten. Maar als dat niet lukt dan kunnen we het ook samen doen. Bijvoorbeeld door te helpen bij het schrijven van een brief of door samen een gesprek aan te vragen met de betreffende begeleider. Of soms met een teammanager. Mijn ervaring is dat begeleiding graag mee wil denken om tot een optimale oplossing te komen.  Soms wil de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie als bemiddeling niet meer helpt. Ik kan helpen met het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar een hoorzitting.

Over wat ik allemaal hoor heb ik geen mening. Nou ja, die heb ik wel, maar die doet er niet toe. Ook heb ik geen inzage in het dossier of contact met de begeleider zonder dat de cliënt erbij is of het weet.

Soms zie ik zaken die ik – anoniem – bespreek met het management van de RIBW Brabant. Vaak gaat dat over een betere manier van communiceren. Soms is het wel verteld of op papier meegegeven, maar in de brij van informatie verloren geraakt. Zodat de cliënt zich niet geïnformeerd voelt. Dan kan het beter op een andere manier gebeuren. Zo helpt de cliënt met zijn klacht ook de organisatie weer een stap vooruit.

Bloggers
Boris
+
werkt als vrijwillig ervaringsdeskundig medewerker bij verschillende projecten. In zijn blogs vertelt hij o.a. over zijn gameverslaving.
Collin
+
Collin werkt als ervaringsdeskundig medewerker Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg
Eliane
+
Eliane blogt op aspergermama.nl over haar leven met autisme en psychoses
Lenie
+
Lenie schrijft haar eigen gedichten over van alles en nog wat
Liesbeth
+
bemiddelt als onafhankelijke vertrouwenspersoon cliënten bij conflicten tussen cliënt en organisatie
Myra
+
Vice-voorzitter van de Cliëntenraad
Puck
+
Als ambassadeur van de stichting Samen Sterk zonder Stigma wil Puck andere jongeren helpen die worstelen met psychische problemen
Sandra
+
Na de opleiding Howie the Harp te hebben gevolgd, werkt Sandra nu als ervaringsdeskundig medewerker bij Het Kiemuur.